Extra servicefönster

Tjänster och system kan påverkas under denna tid

Tid: Ti 2019-09-10 kl 12.00 - 12.15

System/Tjänst:
Kurs- och programkatalogen.

Vem påverkas: Anställda och studenter

Hur Servicefönstret påverkar dig: Användare kan komma att uppleva driftsstörningar på kurssidan (https://www.kth.se/student/kurser/kurs/[KURSKOD]) under hela servicefönstret

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-09-09