Till innehåll på sidan

KTH molntjänst

Tid: Ti 2021-04-13 kl 18.00

Byte av visningsnamn från "KTH Royal Institute of Technology" till "KTH" på KTH's Microsoft molntjänsterna.
Vi förväntar oss inga störningar för användare eller tjänster efter att vi ändrat visningsnamnet till "KTH" från "OneDrive - KTH Royal Institute of Technology".
Nya användare kommer att se det gamla visningsnamnet i befintliga applikationer som man använder tills man loggat ut, konfigurerat om eller installerat om applikationen.
Specifik information för OneDrive
Nya OneDrive-användare kommer att använda följande mappnamn "OneDrive - KTH" istället för "OneDrive - KTH Royal Institute of Technology" för lagring av synkroniserade filer. Befintliga användare påverkas inte förrän de loggat ut eller konfigurerat om OneDrive-klienten igen för att använda det nya mappnamnet.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-04-12