Till innehåll på sidan

KTH-Print uppgraderas

Under uppgraderingen kommer man inte kunna skriva ut mot KTH-Print.

Tid: Lö 2022-06-11 kl 09.30 - 17.30

System/Tjänst: KTH-Print systemet.

Lördagen den 11 juni kommer vi att uppgradera KTH-Print systemet.
Under uppgraderingen kommer man inte kunna skriva ut mot KTH-Print.

I samband med uppgraderingen så kommer vi även att flytta webutskrifterna samt E-postutskrifterna till den nya servern.

Vad det gäller e-post utskrifter så kommer man efter uppgraderingen behöva ha en KTH e-post adress för att kunna skriva ut via e-post. Alternativt kan man skicka från sin forward om man har gjort en sådan från sin KTH adress. Detta kommer att fungera automatisk. Det kommer inte fungera att skicka från andra adresser än dessa.

Mer info om KTH-Print kan ni hitta här KTH-Print

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-06-08