Nyckelserver KTH Klientbackup (Code42)

Brådskande uppdatering

Tid: Fr 2020-06-05 kl 11.00 - 12.00

KTHs lokala nyckelserver (Code42)

Vem påverkas: Anställda som har plattformsdatorer eller köper tjänsten Code 42

Hur detta påverkar dig: Under uppgraderingen kan man ej registrera nya klientdatorer, eller använda webb-gränssnittet för att kontrollera status eller återställa enskilda filer. Backup som görs av redan registrerade klienter påverkas ej.
Efter uppgradering kommer klienter automatiskt uppdatera sig själva. Det kan blinka förbi en dialogruta eller (i Windows) ett installationsfönster, men allt görs automatiskt.

 

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-06-05