Till innehåll på sidan

Service fönster

Tjänster och system som kommer att påverkas under torsdagens servicefönster:
KTH GitHub Enterprise(gitr, gits-15)

Tid: To 2021-11-04 kl 16.00

KTH GitHub Enterprise (gitr-sys.kth.se, gits-15.sys.kth.se)

Vem påverkas: Anställda och studenter.

Hur servicefönstret påverkar dig:
Tjänsterna kommer inte gå att nås under service fönstret

KTH Github enterprise (gitr.sys.kth.se och gits-15.sys.kth.se) kommer att uppdateras till 3.0 under service fönstret.
Detta beräknas att ta drygt en timme.
Efter uppdatering så skall alla nuvarande funktioner fungera så som tidigare, men även nya funktioner skall finnas tillgänliga.
Vänligen se GitHub Enterprise release note för 3.0 på webben.
Observera att GitHub Action och GitHub-Package kommer inte att stödjas nu eller i senare versioner av KTH-Github.

Vänligen notera att senaste versionen av GitHub Enterprise är 3.0 men vi kommer nu endast att uppgradera till 3.0 för att vid ett senare tillfälle uppgradera till 3.2 .

Mera information kommer senare.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-11-01