Till innehåll på sidan

Servicefönster

Tjänster och system påverkas.

Tid: To 2021-04-15 kl 16.00

System/Tjänst: 

Social: Personliga menyn, programwebbar, kurswebbar och gruppwebbar

Vem påverkas: Anställda och studenter

Hur Servicefönstret påverkar dig: Tjänsterna kan vara oåtkomliga under denna tid. 

Information om Servicefönster:  Servicefönster

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-04-15