Servicefönster

Tjänster och system påverkas under torsdagens Servicefönster

Tid: To 2019-05-16 kl 16.00

System/tjänster:
Tjänster via Personligamenyn
Kurswebbar
Programwebbar
Gruppwebbar
Kopps

Vem påverkas:
Anställda och studenter

Hur Servicefönstret påverkar dig:
Tjänsterna kan vara helt oåtkomliga vissa stunder

Information om Servicefönster: www.kth.se/1.902/servicefonster-1.663160

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-05-16