Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

StaffDB SciLifeLab

Staffdb (https://staff.scilifelab.se) är nere på grund av uderhåll.

Tid: On 2024-06-12 kl 16.00 - 16.30

Exportera till kalender

System/Tjänst: Staffdb (https://staff.scilifelab.se)

Vem påverkas: Användare ScilifeLab

Hur Servicefönstret påverkar dig: Staffdb är nere på grund av underhåll. Det går inte att nå systemet under denna tid.