Till innehåll på sidan

Uppgradering av KTH mailsystem

Kända problem under uppgradering: Kan vara problem att se andras kalendrar.

Tid: On 2021-01-20 - Må 2021-02-01 kl 01.00

Med början den 12 januari 2021 och 3 veckor framåt så kommer det att pågå ett arbete med att uppgradera KTHs mailsystem till ny hårdvara och nyare version av programvara.

Inloggningssidan för web mailen kommer att få nytt utseende (se bifogad bild)
 

Man kommer inte behövas göra några inställningar i mailklienterna. De kommer automatiskt gå över till nya systemet när flytten sker.

Under själva arbetet så kan det upplevas att vissa funktioner tar lite längre tid än vad man är van vid

Kända problem:

  • Kan vara problem att se andras kalendrar.
    Användare i Exchange 2013 kan inte se kalenderinformation för användare flyttade till 2019.
    Användare som har flyttats till 2019 är inte påverkade, problemet försvinner när brevlådan flyttats.
bild på nya webmailen
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-01-20