Till innehåll på sidan

Code42

Nyckel- och managementserver KTH Klientbackup (Code 42)

Tid: To 2021-04-29 kl 16.00

KTHs lokala nyckelserver kommer att uppgraderas. Under uppgraderingen kan man ej registrera nya klientdatorer, ej använda webb-gränssnittet för att kontrollera status, och ej återställa enskilda filer. Backup som görs av redan registrerade klienter påverkas ej.
Detta är ett nytt försök att göra den uppgradering som misslyckades tidigare.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-04-29