Till innehåll på sidan

Code42-Nyckel- och managementserver

Nyckel- och managementserver KTH Klientbackup (Code42)

Tid: On 2021-06-09 kl 15.00

System/Tjänst: Nyckel- och managementserver KTH Klientbackup (Code42)

KTHs lokala nyckelserver kommer att uppgraderas. Under uppgraderingen kan man ej registrera nya klientdatorer, eller använda webb-gränssnittet för att kontrollera status eller återställa enskilda filer. Backup som görs av redan registrerade klienter påverkas ej.

 

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-06-09