Till innehåll på sidan

Confluence omstart

Spara ditt arbete och logga ut från Confluence i god tid.

Tid: Må 2021-11-29 kl 21.00

System/Tjänst: Confluence (confluence.sys.kth.se)
Confluence är långsamt ibland eftersom hög minnesanvändning och servern behöver en omstart.

Vem påverkas: Confluence användare

Hur detta påverkar dig: Confluence kommer vara oåtkomligt under en kortare tid vid omstart av servern.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-11-29