Till innehåll på sidan

Print

Vi kommer att omdirigera skrivarköerna som finns på print05 och Print06 till Print01 samt Print02.

Tid: Må 2022-12-05 kl 15.40

System/Tjänst:  Print

Vi kommer att omdirigera skrivarköerna som finns på print05 och Print06 till Print01 samt Print02. Detta kommer att ske automatiskt för de som har sin skrivarkö på någon av dessa servrar.

Vi har satt upp två nya skrivarservrar som kommer att ersätta print05 och print06.
Dessa heter print01 och print02.
Detta innebär att vi kommer att mappa om klienter som har skrivarköer på Print05 - 06 till Print01 - 02.
Detta sker via inloggnings script som vi aktiverar den 2022-12-05 .
 

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-12-05