Till innehåll på sidan

Servicefönster

Tjänster och system kan påverkas under torsdagens Servicefönster

Tid: To 2021-01-28 kl 16.00

System/Tjänst: 

SAML IdP - Systemförändringar gällande inloggning till Zoom.

LDAP (ldap.kth.se ) - påverkar även Inloggning på Mac- och Ubuntu-desktop och shell-/beräkningsservrar kan påverkas.
 Förändringar i mailleverans (ändrade forward osv) fördröjs tills omstarten är klar

Social: Personliga menyn, Personligt schema, Programwebbar, Kurswebbar och Gruppwebbar.

Vem påverkas: Anställda och studenter

Hur Servicefönstret påverkar dig: Tjänsterna kan vara oåtkomliga under denna tid. 

Information om Servicefönster  

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-01-28