Till innehåll på sidan

Servicefönster

Tjänster och system påverkas, SAML IdP systemunderhålsom kan påverka inloggning till Zoom

Tid: To 2021-02-25 kl 16.00

System/Tjänst:

  • Social: Personliga menyn och personligt schema. Programwebbar, kurswebbar och gruppwebbar
  • SAML IdP kl. 16.30, detta kan påverka inloggning till Zoom.

Vem påverkas: Studenter och anstälda

Hur detta påverkar dig: Tjänster och system kan vara oåtkomliga under denna tid.
SAML IdP kan påverka inloggning till Zoom.

Vänligen kontakta IT-support  vid problem

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-02-25