Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

StaffDB SciLifeLab

Staffdb (https://staff.scilifelab.se) är nere i 30 minuter på grund av en uppgradering

Tid: To 2024-05-30 kl 15.00 - 15.30

Exportera till kalender

System/Tjänst: Staffdb (https://staff.scilifelab.se)

Vem påverkas: Användare ScilifeLab

Hur Servicefönstret påverkar dig: Staffdb är nere i 30 minuter på grund av en uppgradering. Det går inte att nå systemet under denna tid.