Videokonferens

På KTH finns mötesrum och salar med videokonferenssystem. Både anställda och studenter kan använda sig av Zoom för webbmöten.

Genom att mötas via videokonferens istället för att resa bidrar du till alla tre aspekterna av hållbar utveckling (dvs. minskad miljöpåverkan genom minskade koldioxidutsläpp, ekonomiska besparingar och sociala fördelar bl.a. tidsbesparing och flexibilitet). Du bidrar samtidigt till KTH:s hållbarhetsmål.


Enligt KTH:s riktlinje om möten och resor ska resor i så stor utsträckning som möjligt ersättas av resefria alternativ, så som webb-, video- eller telefonkonferenser, för både enklare och mer avancerade möten.

Rumsbaserad videokonferens

På KTH finns tillgång till mötesrum och föreläsningssalar som är utrustade med HD Videokonferenssystem

Hjälp att välja rätt videokonferenslösning.

Fördelar

 • Systemen erbjuder en hög bild- och ljudkvalitet och är således optimalt för möten där en personlig kontakt, dialog och samspel är av vikt.
 • Möten/ Föreläsningar där det krävs god kvalitet på inspelningen om materialet skall arkiveras.

Boka rum och bjud in

Anslut till möte

Dator/ webbmöten

För att delta i ett webbmöte behöver du endast tillgång till en dator med webbläsare och internet-anslutning. För en så bra upplevelse som möjligt rekommenderar vi att man använder ett headset. KTH erbjuder tre olika lösningar.

Hjälp att välja rätt videokonferenslösning

Virtuella mötesrum (Pexip)

Fördelar

 • Virtuella mötesrum har basfunktioner så som chatt och dela skärm samtidigt.
 • Kompatibelt med flera olika möteslösningar vilket gör det enklare när man bjuder in externa till ett möte.

Bjud in:

 • Pexip har en kalender-plugin som gör det möjligt att bjuda in till möte direkt från din kalender.

Anslut till ett möte

 • Deltagare kan ansluta via möteslänk i webbläsaren, Skype for Business, Pexip, telefon, videokonferenssystem.
 • Anslut till ett möte: vconf.kth.se

Zoom

Fördelar

 • Zoom fungerar bra i möten med många deltagare t ex undervisning då programmet har verktyg som breakout-rooms och chatt.

Bjud in:

Anslut till möte

 • Deltagare kan ansluta via möteslänk i webbläsaren eller Zoom klient.
 • Anslut till ett möte: kth-se.zoom.us

Skype for Business (pilotprojekt)

Fördelar

 • Skype for Business erbjuds de som har många samarbeten med externa användare som använder sig av detta verktyg.
 • Separat chatt funktion.

Bjud in

 • Skype for Business kalender-plugin för Outlook gör det möjligt att bjuda in till möte direkt från din kalender.

Anslut till möte

 • Deltagare kan ansluta via möteslänk i webbläsaren alternativt med Skype for Business klient.

Icons made by Freepik from  www.flaticon.com 

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp