Till innehåll på sidan

Webinar i Zoom

KTH IT-Support erbjuder mot en kostnad en Zoom webinar licens så att organisatörer kan hålla webinar möten i Zoom.
Det är lämpligt i sådana fall där vanliga zoom möten inte räcker till, t.ex. där deltagarna inte behöver vara delaktiga i diskussion och inte behöver synas och höras.

För disansundervisning använd standard zoom möte.

För disputationer och licentiatseminarier följ guiden För Disputation

Några av skillnaden mellan vanliga möten och webinar möten i zoom är att

 • Webinar har en funktion där deltagarna kan ställa frågor i Q&A format
 • Endast Host, co-host och Panelist som kan synas med bild och ljud.
 • I webinar finns inte möjlighet för ”breakout room” den finns bara i vanlig zoom möten.

Om man vill använda Zoom-webinar, behöver den som organiserar mötet kontakta it-support@kth.se  via ett mail/ärende. Tänk på att Licenskostnaden är veckovis.

Webinar 500 bekostas av KTH-IT

Webinar 1000 debiteras 3000kr /vecka

Rutin vid beställning av Zoom webinarlicens:

 1. Organisatören maila in beställningen till it-support@kth.se
 2. I mailet ska organisatören ange följande uppgifter:
  • Ange i subjektraden: Datum för Zoom Webinar samt namn för webinar (t.ex. konferensnamn)
  • Ange i mailet/ärendet
   • Beställare: (namn, e-post adress och telefon)
   • Kostnadsställe:
   • Fakturareferens:
   • Namn, mailadress och telefonnummer till organisatören (eller annan kontaktperson, dvs. personen som ska ha fortsatt kontakt med KTH IT-Support i detta ärende)
 3. KTH IT-Support kommer att registrera en Zoom-webinar licens och återkopplar till organisatören
 4. Om några av aktörerna eller publik kommer att delta från en lokal på KTH ska en lämplig lokal med videoutrustning bokas via KTH:s lokalbokning. Lista på lämpliga lokaler hittar du här:
  intra.kth.se/it/kth-videoconferencing/video-conf/rooms-with-videoconf

Informera i så fall KTH IT-Support om detta för att komma överens om supportbehov i den lokalen.

KTH IT-Support hjälper till med instruktioner, tips och råd, med uppstart av själva Zoom-webinar mötet, samt med support i den fysiska lokalen om behov uppstår.
Vid behov av support under själva webinaret, kontakta genast KTH IT-Support på telefon 08 - 790 6600. KTH IT-Support hanterar denna typ av ärenden med högsta prioritet.

När du fått återkoppling från KTH IT-Support om att en Zoom-webinar licens är registrerad (vanligtvis för organisatörens kth.se konto) behöver du sätta upp ett Zoom-webinar möte.

Så här gör du för att sätt upp ett Zoom-webinar möte:

 1. Starta en webbläsare och gå till ”kth-se.zoom.us
 2. Logga in med ditt kth.se konto
 3. Klicka på ”Webinars” och sedan på ”Schedule a Webinar” 
 4. Fyll i informationen som du vill ska synas utåt, när du är klar klicka på ”Schedule
 5. Skrolla ner till slutet på webinar inställningen och hitta ”Invitations”. Där kan du kopiera länken du behöver publicera för att publiken ska kunna registrera sig för Zoom-webinar och få information om hur de ska göra för att koppla upp sig till mötet.
 6. För att lägga till panelist klicka på Edit länken till vänster. ”Panelists” är i det här fallet är de som aktivt deltar i disputationen. Du behöver ange både namn och mailadress.
 7. Klicka sedan på ”Save” för att spara mötesinställningar. Mötet kommer att sparas och du hittar det under ”Webinars” i vänstra spalten.

De som är tillagda i listan Panelists kommer att få ett autogenererat mail till de angivna mailadresserna, med inbjudan och instruktion om hur de ska registrera sig och delta i Zoom-webinar.

Nästa steg är själva Zoom-webinar vid Webinarstillfället.
Här följer några tips till organisatören:

 • förbered i förväg mailadresser och telefonnummer till alla deltagare ifall tekniken inte fungerar och de behöver kontaktas via andra kanaler
 • starta Zoom-webbinar en bra stund innan mötet börjar och testa att allting fungerar som det ska. Vid behov kontakta KTH IT-Support
 • försäkra dig att alla deltagare kan delta utan störningar
 • i de fall man bokat en fysisk lokal för publiken, försäkra dig att publiken kan se och höra möten

Flera tips för lyckade Zoom möten hittar du här:

intra.kth.se/utbildning/e-larande/webbmoten/rekommendationer-och-tips-for-webbmoten-1.836428

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-11-03