Till innehåll på sidan

Beställning av KTH-konto

KTH-konto får endast beställas av anställda på KTH.
Läs nedanstående text noggrant.

Viktig information

KTH-konton skapas automatiskt när en person registreras som personal i HR+ eller som student i Ladok och finns tillgängliga när anställningen eller kursen startar. För att undvika att det skapas dubbletter är det denna hantering som gäller. Det är därför viktigt att ni har god framförhållning vid rekryteringar och meddelar er HR-personal eller studiehandläggare i god tid.

I vissa undantagsfall kan vi skapa ett KTH-konto manuellt:

  • Om personen inte kommer att läggas in i KTH:s personalsystem HR+ (d.v.s. inte kommer att få lön från KTH).
  • Om personen inte kommer att läggas in i Ladok (d.v.s. inte kommer att ha studiemeriter från KTH).
  • Om personen ska in i HR+ men ännu inte fått ett svenskt personnummer eller samordningsnummer från skatteverket.

I detta fall är det mycket viktigt att exakt samma information registreras i källsystemet (HR+ eller Ladok) som den information ni förser oss med.

Om en person tidigare jobbat eller studerat på KTH finns det redan ett KTH-konto och då behöver en besällning inte göras.

Du måste vara inloggad för att se beställningsformuläret.
Endast anställda på KTH får beställa KTH-konto.

OBS!
För beställning av tjänst till IT-Arbetsplatsen (KTH Windows (WIKS), KTH Mac eller KTH Ubuntu) används ett ANNAT FORMULÄR som du hittar på:
https://intra.kth.se/it/portal/it-arbetsplatsen

Beställ KTH-Konto

För ett fåtal eller enstaka konton (ett ärende per konto som beställs):

Beställningsformulär KTH-konto

För hela kurser:

Beställningsformulär KTH-konton via Excelfil

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-04-27