Till innehåll på sidan

Avtal

KTH:s programvaruavtal grundar sig på vårt förhållande som utbildande och forskande myndighet. Det innebär att vi kan tillgodogöra oss akademiska priser med stora rabatter.

Det finns en genomgående princip i dessa avtal - licenserna gäller ej vid uppdragsforskning betald av näringslivet. Orsaken är självklar. Våra leverantörer vill ej subventionera näringslivets forskning och utveckling.

I sådana fall skall uppdragsgivaren bekosta programvaran - och då till fullt pris.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2017-12-19