Till innehåll på sidan

Camtasia & Snagit

Avtalet löper från och med 01-10-2019 tillsvidare.

Den akademiska licensen får användas för ändamål som är direkt relaterade till lärande, undervisning, utbildning, forskning eller utveckling.

Den akademiska licensen får inte användas för kommersiella eller andra vinstintressen.

Installation är tillåten på KTH-ägd dator.

Licenskostnaden interndebiteras enligt debiteringsmodell 4 .

Beställning hanteras av godkända beställare  på skolorna genom beställningsportalen för IT-tjänster: Läs mer om att göra en beställning.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-12-08