Till innehåll på sidan

Mentimeter

Gäller alla studenter och anställda.

Avtalet löper från och med 01-04-2020 till 31-03-2023.

Mentimeter akademiska licens får användas för ändamål som är direkt relaterade till lärande, undervisning, utbildning, forskning eller utveckling.

Den akademiska licensen av Mentimeter får inte användas för kommersiella eller andra vinstintressen.

Licenskostnaden interndebiteras enligt debiteringsmodell 3 .

För att använda Mentimeter besök sidan för KTH Programvarunedladdning .

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-12-08