Till innehåll på sidan

Hantering av programvaror och licenser

Statskontorets sju krav utgör en viktig utgångspunkt för universitetets licensverksamhet och har legat till grund för licensverksamheten på KTH.

En korrekt hantering av programvaror och licenser är av stor betydelse för leverantörers men även allmänhetens förtroende för KTH som myndighet. Statskontoret angav 2007 i rapporten Statliga myndigheters hantering av programvarulicenser 2007:11 sju grundläggande krav som bör gälla för att en myndighet skall anses ha en acceptabel nivå i hanteringen av programvaror och licenser. Rapporten gjordes på uppdrag av regeringen. I ESV:s årliga enkät kring ekonomiadministrativa värden och programvarulicenser hänvisar ESV bl.a. till Statskontorets rapport.

Enligt Statskontorets rapport förväntas en myndighet:

  1. att ha någon form av licensregister.
  2. att kunna styrka sitt licensinnehav.
  3. att ha personer utsedda med uppgift att se till att myndigheten har erforderliga licenser.
  4. att ha en dokumenterad policy (regler/riktlinjer) för licenshanteringen.
  5. att informera anställda och studerande om gällande regler och ansvar.
  6. att ha kontroll över utnyttjandet av programvara via installationskontroll och/eller inventering av datorer.
  7. att enbart ge särskilt utsedda personer tillåtelse att installera programvaror och system.

Läs mer om Statliga myndigheters hantering av programvarulicenser

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-03-07