Statusrapport och information gällande systemuppdateringar på grund av den nya skolorganisationen

Information om omfattande systemomläggningar på grund av den nya skolorganisationen

KTH:s skolomorganisation som träder i kraft från årsskiftet kräver en del systemförändringar i KTH:s administrativa stödsystem samt för andra system som använder dess data eller på andra sätt påverkas av omorganisationen. Vi som ansvarar för de administrativa systemen vill informera alla berörda om den övergripande tågordningen.

HR-plus inkl Egenrappen och KTH-Res

I samband med skolorganisationen behöver HR-plus inkl Egenrapportering stängas för all användning mellan 8-9 januari. Därefter stänger vi i omgångar HR-plus för berörda skolor fram till 11 januari.

KTH-res stängs för all användning mellan 9 – 12 januari.

Agresso

För Agresso kommer bokslutet att fungera som vanligt och vi öppnar Agresso för 2018 års fakturor den 10 januari.

Ladok

Organisationsomläggningen i Ladok och kringliggande system kommer att göras först 2019.

I planeringen av organisationsomläggningen i våra administrativa system, så var tanken att stänga Ladok v17. Efter genomgång av projektplanen för införandet av det Nya Ladok och avstämningar med utbildningsansvariga, så konstaterar vi att det är en för stor risk för störningar. Dessutom är det samma personer som nu arbetar med att införa Nya Ladok som skulle behöva sättas in i organisationsomläggningen. Eftersom projektplanen är stram så behöver dessa personer istället kraftsamla både för införandet av Nya Ladok i sommar samt för efterkommande uppföljning under hösten.

Uppdateringen planeras därför att genomföras i början på 2019.

Detta innebär att den gamla skolstrukturen kommer finnas kvar i många studieadministrativa system under hela 2018 samt att modellen för grundutbildningsersättning är oförändrad. En ny plan för att uppdatera organisationsinformationen kommer tas fram när Nya Ladok finns på plats.

System med kopplingar till HR och Agresso

Det finns drygt ett 20-tal olika system som hämtar behörighetstrukturer och data från Agresso och HR. Organisationsdata och persondata kommer därför att testas och säkras under kontrollerade former under januari månad.

Övrig påverkan

Parallellt skall omläggningar av epostlistor, gemensamma kataloger och andra datorarbetsplatsrelaterade ändringar ske allt eftersom. I övrigt förväntas inloggning att fungera som vanligt.

Informationsspridning

Funktionsansvariga inom ekonomi och HR kommer att få mer detaljerad information gällande de förändringar som sker i sina system, men kommer inte kunna svara för helheten. Därför samordnas aktiviteterna med respektive systemansvarig via IT-avdelningen.

Statusrapporter och information kommer att publiceraspå denna sidan. Den 18 januari kommer förvaltningschef Anders Lundgren att informera administrativa chefer om status på systemuppdateringarna och fortsatt tidplan gällande Ladok och andra system.

Vi ska vara förberedda på att störningar kommer att uppträda, men hanteringen underlättas om ni skickar felanmälningar och frågor via en kanal, KTH IT-Support ( it-support@kth.se ), som då kan kanalisera frågorna till rätt instanser.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp