Statusrapport och information gällande systemuppdateringar på grund av den nya skolorganisationen

Information om omfattande systemomläggningar på grund av den nya skolorganisationen

KTH:s skolomorganisation som träder i kraft från årsskiftet kräver en del systemförändringar i KTH:s administrativa stödsystem samt för andra system som använder dess data eller på andra sätt påverkas av omorganisationen. Vi som ansvarar för de administrativa systemen vill informera alla berörda om den övergripande tågordningen.

HR-plus inkl Egenrappen och KTH-Res

I samband med skolorganisationen behöver HR-plus inkl Egenrapportering stängas för all användning mellan 8-9 januari. Därefter stänger vi i omgångar HR-plus för berörda skolor fram till 11 januari.

KTH-res stängs för all användning mellan 9 – 12 januari.

Agresso

För Agresso kommer bokslutet att fungera som vanligt och vi öppnar Agresso för 2018 års fakturor den 10 januari.

Ladok

Ladok kommer att uppdateras vid ett senare tillfälle.

System med kopplingar till HR och Agresso

Det finns drygt ett 20-tal olika system som hämtar behörighetstrukturer och data från Agresso och HR. Organisationsdata och persondata kommer därför att testas och säkras under kontrollerade former under januari månad.

Övrig påverkan

Parallellt skall omläggningar av epostlistor, gemensamma kataloger och andra datorarbetsplatsrelaterade ändringar ske allt eftersom. I övrigt förväntas inloggning att fungera som vanligt.

Informationsspridning

Funktionsansvariga inom ekonomi och HR kommer att få mer detaljerad information gällande de förändringar som sker i sina system, men kommer inte kunna svara för helheten. Därför samordnas aktiviteterna med respektive systemansvarig via IT-avdelningen.

Statusrapporter och information kommer att publiceraspå denna sidan. Den 18 januari kommer förvaltningschef Anders Lundgren att informera administrativa chefer om status på systemuppdateringarna och fortsatt tidplan gällande Ladok och andra system.

Vi ska vara förberedda på att störningar kommer att uppträda, men hanteringen underlättas om ni skickar felanmälningar och frågor via en kanal, KTH IT-Support ( it-support@kth.se ), som då kan kanalisera frågorna till rätt instanser.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp