Allmänt om datormiljöerna på CSC

ITA tillhandahåller ett flertal datormiljöer på CSC för att kunna erbjuda bredd och flexibilitet till studenter och anställda. Ubuntu, Mac och Windows är de huvudsakliga operativsystemen.

ITA tillhandahåller ett flertal datormiljöer tillgängliga för studenter och anställda på CSC. Dessa administreras centralt för att vara stabila och säkra.

Alla datorer har ett standardutbud av programvaror, med möjlighet till anpassning vid behov. Av säkerhetsskäl  kan man inte installera egna program på datorerna. Programvaruutbudet i labbsalarna bestäms utifrån aktuella kurser och med lärare i samråd med ITA. Om man som student saknar ett program för en kurs bör man prata med sin lärare. Saknar man ett program man tycker borde finnas tillgängligt för alla av andra orsaker kan man kontakta ITA. Man kan annars också installera program i sin hemkatalog.

På anställdas datorer finns möjlighet att välja och installera program själv via ett självserviceprogram. Detta innehåller ett brett utbud av KTH-licensierade program.

Ubuntu 

Ubuntu

Linux-miljön på CSC utgörs av Ubuntu. Den används i utbildning och forskning, i datorsalar och på arbetsstationer, bärbara datorer och servrar. Man loggar in med sitt KTH-konto. På de stationära Ubuntu-klienterna ligger hemkatalogen normalt i det distribuerade filsystemet AFS.

Mer om Linux

Mac

Apple logo

Mac används i utbildning, forskning och administration, både för stationära och bärbara datorer. Stationära Macar delar samma inloggning och hemkatalog Ubuntu-datorerna. Macar kan vara egenadministrerade eller via KTH Mac.

Mer om Mac

Windows

win logo

Windows används i datorsalar och för anställda. På Windows-datorerna loggar man in med sitt KTH-konto. Windows-hemkatalogen är gemensam över hela KTH, men inte densamma som för Ubuntu- eller Mac-klienterna.

Mer om Windows

Fjärrinloggning

Inloggningsserver

Fjärrinloggning gör att du kan komma åt filer och andra resurser på CSC. Det vanligaste är att använda SSH för att komma åt någon av CSCs fjärrinloggningsservrar, som är publikt tillgängliga. Även andra specialiserade servrar finns, men dessa är oftast inte allmänt åtkomliga.

Mer om fjärråtkomst

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Taggad som: , ,
Till sidans topp