FAQ för KTH-konto

Här finner du svar på de vanligaste frågorna om KTH-konton.

Vad är ett KTH-konto?

Ditt KTH-konto är din identitet i KTH:s centrala användardatabas. Ditt KTH-konto använder du för att få tillgång till de IT-tjänster och system som finns på KTH. Exempel på dessa system är: Personliga menyn, KTH:s centrala e-postsystem, Bilda, KTH:s trådlösa nätverk, Administrativa stödsystem.

Hur får jag ett KTH-konto?

För att kvittera ut ditt KTH-konto måste du skriva under KTH:s ansvarsförbindelse samt uppvisa giltig legitimation.
Ditt KTH-konto kan du kvittera ut hos ditt lokala användarstöd.

Nytt lösenord till ditt KTH-konto

Om du redan har användarnamn till ditt KTH-konto, men har tappat bort ditt lösenord, kontakta då ditt lokala användarstöd för att hämta ut ett nytt lösenord.

Har du inte möjlighet att komma till KTH för att få ett nytt lösenord, se länk för vidare instruktioner:

Nytt lösenord till ditt KTH-konto

Byt lösenord till ditt KTH-konto

Vill du byta ditt nuvarande lösenord, så går det göra på denna sida:

Byt lösenord

E-post kopplad till KTH-kontot

Till varje KTH-konto skapas det en e-post brevlåda. Standardformat på e-postadressen är ”KTH användarnamn”@kth.se.
Du når brevlådan genom webbgränssnittet webmail.kth.se eller via en e-post klient på din dator. Inställningarna för de vanligaste e-postklienterna kan du hitta på KTH IT-Supports hemsida.
Studenter kan välja att inte använda sin brevlåda på KTH och istället vidarebefordra sin e-post till en annan e-postadress. För instruktioner kring hur du vidarebefodrar din e-post, se länk.

Som anställd får man inte vidarebefordra sin e-post utanför KTH. Mer om detta står i föreskriften om e-post.

Observera att KTH:s användarstödsfunktioner inte besvarar frågor om e-postsystem utanför KTH.

Hur skapas KTH-kontot (inkl. användarnamn och e-postadress)?

KTH-kontot genereras i den centrala användardatabasen baserat på information från två huvudkällor: studiedokumentationssystemet för studenter (Ladok) och personalregistret för anställda (HR+). Överföringen av uppgifter sker varje natt, vilket medför att en ändring i källsystemet blir tillgänglig först nästa dag i den centrala användardatabasen.
Manuell skapning av konton görs endast i undantagsfall för personer med anknytning till KTH men som inte förväntas bli registrerade i varken Ladok eller HR+. Detta görs efter beställning från ansvarig på berörd avdelningen/motsvarande.

Varför har jag fått just detta användarnamn?

Användarnamnet väljs av systemet för nya användare vid import från källsystemen. Systemet väljer ett oanvänt användarnamn på 2 till 8 tecken baserat på för- och/eller efternamnet, finns det inte lediga kombinationer kan ett löpnummer inkluderas i användarnamnet.

Kan jag byta KTH-användarnamn?

Byte av användarnamn görs endast i undantagsfall, med anledning av att det är bara inte den centrala användardatabasen som påverkas. Andra system som har hämtat informationen från användardatabasen uppdateras inte automatiskt vilket kan leda till problem för dig som användare. Följande undantag tas hänsyn till:

  • om användarnamnet är stötande (t.ex. svordom på något språk)
  • om namnet som användarnamnet grundas på har ändrats
  • om användarnamnet bildats på grundval av felstavningar.

Du som användare kan inte själva ändra användarnamn utan måste kontakta KTH IT-Support för hjälp.

Vad finns det för information om mig i användardatabasen?

Personuppgifter som finns i den gemensamma användardatabasen är framför allt ditt namn och personnummer. Personnumret används restriktivt, till exempel då du legitimerar dig för att få ett nytt lösenord. I övriga system används i stället KTH-ID som unik identifierare (se Vad är ett KTH-ID?).
I användardatabasen finns även uppgifter om grupptillhörigheter, främst hämtat från Ladok (kurser och program) och personalregistret (institutioner och enheter), men även manuellt hanterade grupper förekommer. Dessa grupper ger de behörigheter som du tilldelas i olika system.
Användardatabasen är anmäld till KTH:s personuppgiftsombud som föreskrivs i personuppgiftslagen (PUL).

Vad är ett KTH-ID?

Ditt KTH-ID är en unik identifierare i den centrala användardatabasen, KTH-ID har införts för att slippa hanteringen av personnummer. Personnummer är olämpligt att använda eftersom: de inte får hanteras öppet, de kan ändras, en del personer saknar personnummer (t.ex. utländska gäster). Du som användare behöver inte komma ihåg ditt KTH-ID.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp