Undervisning i datorsal

Studentdatorsalarna på KTH:s campus är avsedda för studenter på KTH, och erbjuder en standardiserad datormiljö med ett stort utbud av programvaror.

Studentdatorsalar finns på alla KTH:s campus . De är avsedda för studenter som går kurser på KTH, och erbjuder en standardiserad datormiljö med ett stort utbud av programvaror.

Många kurser har delmoment som kan behöva utföras på datorer med specialprogramvara. Anskaffning av dessa programvaror initieras i god tid av lärare i samråd med ITA.

Se mer här under Programvara till datorsal

Tillträde till salarna

Inget tillträde till lokaler under Covid-19

Med anledningen av regeringens uppmaning den 17 mars är alla KTH:s lokaler inklusive datorsalar, på alla campus, sedan onsdag 18 mars låsta och inte tillgängliga för studenter.

Men det finns nu en lösning som gör det möjligt att ansluta till en fysisk dator i en sal på KTH, Tillfällig fjärråtkomst till datorsalar under Covid-19

Studenter har tillgång till allmänna datorsalar på sitt campus och kan även begära tillgång till datorsalar på något av KTH:s andra campus.

Till de salar som inte tillhör IT-avdelningen kan särskilda inpasseringsbehörighet krävas. Dessa hanteras i förekommande fall lokalt på skolorna.

Öppettider

De allmänna datorsalarna är vanligtvis öppna dygnet runt, men några stängs på natten. Se mer information här om öppettider

Sommartid kan datorsalar vara stängda för underhåll.

För kursansvariga

Här har vi samlat information om viktiga ämnen som kursansvariga behöver veta och göra innan kursstart.

Inpassering

Hitta datorsal

Boka datorsal

Programvara till datorsal

Externa användare i datorsal

Skriv ut i datorsal

Spara filer i datorsal

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-04-16