Till innehåll på sidan

Undervisning i datorsalarna from hösttermin 2020

På grund av Covid 19 kommer det till höstterminen 2020 att vara ett annorlunda upplägg för undervisning i KTH:s datorsalar. Nedan följer information kring hur det kommer att se ut i praktiken.

När campus öppnar hösten 2020 kommer det att finnas lärare och studenter,där pga Covid-19, några är på Campus och andra finns på distans. Läraren undervisar då i sal och det kommer att finnas studenter både i sal och på distans.
Mer info och rekommendationer kring s.k. kombinerad undervisning hittar du på websidan Hybridundervisning - Salsundervisning med Zoom

För att minimera risker för smittspridning när det gäller den fysiska delen av undervisningen (på plats i KTH:s lokaler) så behöver alla involverade: lärare, studenter, samt teknisk och administrativ personal hjälpas åt och ta hänsyn till folkhälsomyndighetens och KTH:s rekommendationer, t.ex. gällande avstånd och god handhygien.
Mer info om allmänna regler och råd i KTH:s lokaler hittar du på websidan, Så hanterar vi covid-19

Datorsalar

Även i KTH:s datorsalar kommer det (from v33) att finnas möjlighet att bedriva kombinerad sals- och distansundervisning.
De fysiska förutsättningarna i de olika datorsalarna är olika, därför kommer även upplägget att variera.
Det kommer att finnas tre varianter av upplägg i datorsalarna:

  • Endast fysiskt åtkomst - alla datorer är tillgängliga endast för fysisk undervisning i salen
  • Endast RemoteLab - alla datorer i salen är tillgängliga endast för fjärråtkomst
  • Kombinerad - några datorer i salen är tillgängliga för fysisk undervisning och resten för fjärråtkomst

Notera att i de salarna som är avsedda för fysisk undervisning kommer det att finnas endast en sittplats vid varje dator (istället för två sittplatser som det var innan Covid 19). I datorsalarna med ett kombinerat upplägg kommer det att finnas anvisning om vilka datorer som är avsedda för endast fjärråtkomst.

Mer info om fjärråtkomst till datorsalsdatorer under Covid 19 hittar du på websidan Tillfällig fjärråtkomst till datorsalar under Covid-19

Här nedan följer en sammanställning av upplägget i KTH:s datorsalar, listad per datorsal.
Detta gäller fr.o.m. terminsstart vecka 35. Endast en stol per dator för att hålla avstånd.

 

Datorsalar med KTH Windows

Datorsalsnamn

Varianter:
1. Endast Fysiskt
2. Endast RemoteLab
3. Kombinerad

Information - Datorer som ska vara tillgängliga för RemoteLab
(om ej hela datorsalen ska vara det)

Baltzar

Endast Fysiskt - 24 st.

Biblioteket

Kombinerad:
RemoteLab – 9 st.
Fysiskt – 35 st.

Datorer för RemoteLab endast:

KTHB-09,12,13,15,17,19, 22, 27, 29

Bilbo

Endast RemoteLab - 16 st.

Bure

Endast Fysiskt - 27 st.

Butter

Endast Fysiskt - 20 st.

CADLAB

Kombinerad:
RemoteLab – 21 st.
Fysiskt – 15 st.

Datorer för RemoteLab endast:

CADLAB-12 - Cadlab 32,

Christopher

Endast Fysiskt - 24 st.

Jacob Faggot

Endast Fysiskt - 19 st.

Frodo

Endast Fysiskt - 20 st.

Fylke

Endast RemoteLab - 10 st.

Glader

Endast Fysisk - 20 st.

ITM-C30

Kombinerad:
RemoteLab – 30 st.
Fysiskt – 30 st.

Datorer för RemoteLab endast:

ITM-C30-02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

ITM-C45

Kombinerad:
RemoteLab – 15 st.
Fysiskt – 15 st.

Datorer för RemoteLab endast:

ITM-C45-01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29

ITM-C46

Kombinerad:
RemoteLab – 15 st.
Fysiskt – 15 st.

Datorer för RemoteLab endast:

ITM-C46-01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29

KA-209

Endast Fysiskt - 21 st.

KA-309

Endast RemoteLab - 20 st.

206 (Red Hat)

Endast Fysiskt - 20 st.

Kloker

Endast RemoteLab - 16 st.

M102

Endast Fysiskt - 12 st.

M122

Endast RemoteLab - 18 st.

Maclean

Endast RemoteLab - 27 st.

MAT

Endast Fysiskt - 10 st.

MAT-01 är ej tillgänglig

Merry

Endast Fysiskt - 16 st.

Nils

Endast RemoteLab - 18 st.

Pippin

Endast Fysiskt - 20 st.

Prosit

Endast Fysiskt -20 st.

RB33

Endast Fysiskt - 20 st.

Sam

Endast RemoteLab - 8 st.

T41
(STH-4303)

Kombinerad:
RemoteLab – 18 st.
Fysiskt – 40 st.

Datorer för RemoteLab endast:

1, 3, 6, 10, 18, 23, 24, 26, 29, 34, 35, 36, 37,38, 39, 46, 60, 61

T65
(STH-6001)

Fysiskt - 10 st

Gäller alla datorer i salen

Toker

Endast Fysiskt - 16 st.

Trötter

Endast Fysiskt - 20 st.

XQ23

Endast Fysiskt - 16 st.

XQ25

Endast RemoteLab - 16 st.

XQ32

Endast Fysiskt - 16 st.

XW343

Kombinerad:
RemoteLab – 36 st.
Fysiskt – 46 st.

Datorer för RemoteLab endast:
XW343-02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 37, 39, 41, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 58, 60, 62, 65, 67, 69, 72, 74, 75, 78, 80, 82

XW344

Kombinerad:
RemoteLab – 20 st.
Fysiskt – 28 st.

Datorer dedikerade för RemoteLab endast:

XW344-02, 04, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 40, 42, 45, 47

XW41

Kombinerad:
RemoteLab – 14 st.
Fysiskt – 29 st.

Datorer dedikerade för RemoteLab endast:

XW41-02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41

XW50 Kombinerad:
RemoteLab – 38 st.
Fysiskt – 40 st.

Datorer dedikerade för RemoteLab endast:
XW50-02, 03, 05, 08, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30 ,31, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 58, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75, 77
Tillträde för studenter endast med lärare

Datorsalar med KTH Mac och KTH Ubuntu

Datorsalar

Åtkomst

OS

Datorer som inte är tillgängliga

Blå

Endast Fysiskt

Ubuntu

Röd

Endast Fysiskt - 21 st.

Ubuntu

Orange

Endast Fysiskt - 21 st.

Ubuntu

Gul

Endast Fysiskt - 17 av 18 st.

Ubuntu

Gul-08

Grön

Endast Fysiskt - 8 st

Ubuntu

Brun

Stängd

Ubuntu

Hela salen

Grå

Endast Fysiskt - 13 st.

Ubuntu

Karmosin

Endast Fysiskt - 14 st.

Ubuntu

Magenta

Endast Fysiskt - 14 st.

Ubuntu

Vit

Endast Fysiskt - 5 av 7 st.

Ubuntu

VIT-06, 07

Violett

Endast Fysiskt - 14 st.

macOS

Turkos

Endast Fysiskt - 8 st.

macOS

Spel

Endast Fysiskt - 21 av 24 st.

Ubuntu

SPEL-06, 12,18

Sport

Endast Fysiskt - 12 av 13 st.

Ubuntu

SPORT-07

Konst Endast Fysiskt - 10 av 12 st. macOS KONST-06, 07
Musik Endast Fysiskt - 8 av 9 st. macOS MUSIK-01

Information på denna sida kommer at uppdateras löpande utifrån rådande omständigheter.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-01-21