Beställ programvara till datorsal

Programvarorna i KTH:s datorsalar beställs och bestäms innan terminsstart i samarbete mellan kursansvariga/lärare och IT-avdelningen.
Denna checklista visar vad du behöver göra.

Introduktion

Detta är en checklista för beställning av program som behövs i din kurs. Målgruppen är du som är kursansvarig, labbass etc med en kurs med datormoment.

Vi behöver få din beställning av program inför höstterminen senast den 15 maj varje år.

Vi behöver få din beställning av program inför vårterminen senast den 15 November varje år.

För beställningar efter detta datum kan vi inte garantera att programvaran finns på plats innan terminsstart.

  Gör programbeställningen här

Bakgrund

Du som kursansvarig har ansvar att se till det finns rätt programvaror i datorsalen. Detta görs genom att beställa programvarorna från ITA. Vi kollar då licenser och installationer åt dig.

Installerade programvaror

Programvaruutbudet varierar mellan de olika datorsalarna, beroende på operativsystem och tidigare kursers behov . Kursansvarige måste därför kontrollera att önskad programvara finns installerad i de bokade datorsalarna och att den fungerar för kursen, både med avseende på licens och funktion.

IT-avdelningens ambition är att tillhandahålla den senaste versionen av programvarorna i datorsalarna. Vi kan tillhandahålla äldre versioner vid behov, men försöker undvika att ha flera versioner installerade. Äldre versioner av programvaran kan därför tas bort, och ser vi inte behovet av programvaran genom beställningar den inte så förnyas inte licensen.

Det finns f.n. ingen samlad lista för alla operativsystem på vilka programvaror som är installerade i respektive datorsal, eller vilka licenser som är kopplade till dessa programvaror. Detta måste därför kontrolleras inför varje kursomgång av kursen.

Licenser

Det finns många licensformer för programvarorna på KTH. Vissa licenser ägs av skolorna, andra centralt. KTH har ett ansvar att säkerställa att våra programvaror har licenser som täcker användningen och att de är korrekt införskaffade. Stäm av detta vid beställningen av programvaran.

Inköp av licenser kan ta flera veckor beroende på tillverkare, så var ute i god tid med din beställning.

Program med "evaluation/trial license" installeras ej, utan endast fullständiga licenser.

Beställningen av programvaran

För en smidig process kring programinstallationen behövs korrekt information. Våra beställningsformulär efterfrågar denna information. Därför tar vi emot beställningar enbart via våra formulär- alla andra beställningar kommer att hänvisas till formulären, detta för att underlätta och förkorta ledtiden i kommunikationen med dig som beställare.

Testa programvaran

För att programvaran ska fungera som du har tänkt och planerat så ska den och övningarna i den bokade datorsalen  testas i god tid innan kursen startar. Det ger möjlighet att åtgärda eventuella fel, anpassa programvaran och/eller reda ut frågor utan att utsätta kursen för avbrott.

Ansvaret för att utföra nödvändiga tester ligger hos kursansvarige/läraren/labbassistenten.

  1. Testa att programvaran fungerar och att dina labbövningar fungerar som du tänkt.
  2. Återkoppla i beställningsärendet om att funktionalitetstest är utförd och att programvaran fungerar som det ska.
  3. När IT får ditt svar installeras programvaran på de datorer/datorsalarna som är bokade.

Är du osäker på något så fråga oss. Vi är inte specialister på alla programvaror, men vi vet var det kan gå fel.

Programvara för studenter

Studenter har möjlighet att ladda ner programvara för installation på egen dator under sin studietid på KTH. Se till att den version av programvaran som används i kursen är samma version som den som finns tillgänglig för studenterna.

Ladda ner från KTH Programvarunedladdning

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-02-07