Till innehåll på sidan

Föreläsningssalar med inspelning

I Föreläsningssalar med videoinspelning har föreläsaren möjlighet att spela in sig själv på video.

Om inspelning i föreläsningssal

Här går att spela in video, dator eller dokumentkamera. Det hela sköts ifrån en touchpanel som har en enkel layout. Vid val av inspelning ombeds användaren ange sina initialer för sitt KTH-konto. Inspelningen publiceras därefter automatiskt till användarens KTH Play.

Här följer en instruktionsvideo där du bättre kan bilda dig en uppfattning om hur detta går till.

Support
Vid frågor kontakta it-support@kth.se  / telefon: 08 790 6600

Bokning av sal

Salar KTH Campus:

Salar Campus Telge

Hörsal Övningssal Datorsal Övriga
C1 C33 - -
C2 C36 - -
- C37 - -
- C38 - -
- C41 - -
- C42 - -
- C43 - -
- C44 - -

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Bokning

Bokning av sal sker via lokalbokning e-post 9400@admin.kth.se

Inför inspelning

Aktivera ditt KTH Play (Kaltura) lagringsutrymme.

  1. Gå till play.kth.se
  2. Logga in med ditt KTH-konto

Hur kommer jag åt mitt material?

Lagring i Canvas/ KTH Play

Filmer som spelas in i föreläsningssalar lagras i KTH Play (Kaltura) som också är integrerat med Canvas.

Genom att logga in på play.kth.se eller Canvas med ditt KTH-ID kommer du åt dina filer i ditt Media Gallery. Från Media Gallery kan du sedan välja var, för vem och hur länge du vill publicera din film.

Lokal lagring

Inspelningar kan lagras lokalt i salen om man saknar KTH Play-konto. För att få ta del av sin film kontakta it-support@kth.se . Filmer finns tillgängliga upp till 2 månader från inspelningstillfället, sedan raderas de från servern.

Redigering av material

KTH Play har ett redigeringsverktyg där du kan själv klippa början och slutet av filmen samt lägga in bokmärken (Thumbnails) som delar upp filmen och gör det lättare att hitta ämnen i föreläsningen.

Notera att om du raderar en fil så kan denna inte återfås.

Instruktioner: knowledge.kaltura.com

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-05-12