Till innehåll på sidan

Zoom i föreläsningssalar

Förberedelse av föreläsningssalar har gjorts för att underlätta salsundervisning med Zoom. På sidorna här får du en teknisk guide hur du gör inställningar i Zoom, och hur du ansluter utrustning till din dator.

Rummet av en hörsal

I hörsalar och övningssalar kommer de grundläggande förutsättningarna att finnas till att förmedla tal och skrift.

Istället för att skriva på tavlan kan du nu skriva på papper under dokumentkameran. Du kan själv komplettera med utrustning för att passa just ditt sätt att undervisa.

Kom gärna i god tid innan lektionen för att testa att allt fungerar som det ska. Är du osäker och behöver hjälp kontaktar du IT-support.