Postdoktor stipendiat i nanoteknik för fotonuppkonvertering med energitillämpningar

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Arbetsplatsen

Studierna kommer att utföras under överinseende av Dr. Haichun Liu och Prof. Hans Ågren vid Institutionen för teoretisk kemi och biologi.

Institutionens webbplats: www.theochem.kth.se/

Projektbeskrivning

Det infraröda området (IR), som innehåller nästan hälften av den bestrålade solenergin, har länge utgjort den svåraste delen av solens spektrum att utnyttja i solceller. Detta beror på att de fotokänsliga materialen som används vanligtvis har ett begränsat svar på IR-ljus. Förlusten av dessa sub-band-gap-fotoner är ett stort hinder för att förbättra solcellers effektivitet. Utan att förändra de redan befintliga konstruktionerna och meriterna hos solceller, kan nanoteknik för uppkovertering av fotoner ge lösningar som kringgår sådana energiförluster.

Införlivandet av uppkonverterande nanopartiklar i vårt laboratorium har förbättrat prestanda hos solceller inom IR-området. För att fullt ut utnyttja utsikterna för denna teknik återstår emellertid problem att övervinnas, t.ex. den relativt låga responsen vid svagt ljusbestrålning. Syftet med detta projekt är att utforska potentialen att kombinera partiklarna med optiska mikrostrukturer för att lösa detta problem och därmed främja deras användning i energitillämpningar.

Kvalifikationer

Krav,

Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Kandidaten ska ha en doktorsexamen i kemi, fysik, mikro- eller nanoteknik eller relaterade ämnen.

Den sökande måste vara mycket motiverad för postdoktorstudier, ha förmågan att arbeta självständigt och utföra kritisk analys. God förmåga i muntlig och skriftlig engelska krävs. Urvalet kommer att baseras på erfarenheten av forskning och hur väl den sökande uppfyller ovanstående kvalifikationer.

Ansökan

Du skickar din stipendieansökan via mail till haichun@kth.se . Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast 2019-10-16. Märk din ansökan med diarienummer C-2019-1596.

Ansökan ska innehålla följande dokument:

  • Curriculum vitae
  • Personligt brev (innehållande beskrivning av tidigare erfarenheter inom det vetenskapliga området och motivering till varför du har intresse av detta uppdrag)
  • Researcher statement (max 2 sidor)
  • Kontaktuppgifter till tre referenser

Observera att det är ett stipendium, inte en anställning, som du ansöker om.

Om stipendiet/stipendierna

Period: 1 (+1 år)

Omfattning: 100%
Antal stipendiater som söks: 1

Stipendium ersättning: 324 000 (+324 000)

Ort: Stockholm

Kontakt

Frågor angående befattningen kan riktas till Haichun Liu ( haichun@kth.se ) eller Hans Ågren ( hagren@kth.se )

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.