Postdoktor (stipendiat) inom Proteinvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi

Arbetsplatsen

Du kommer att jobba vid avdelningen för Protein Engineering ( www.kth.se/pro/proteineng ) i gruppen Next Generation Protein Therapeutics ( www.kth.se/pro/proteineng/next-generation-protein-therapeutics ). Forskningen är inriktad mot design och engineering av nya funktioner och egenskaper hos naturliga och artificiella proteiner, med tillämpningar inom många olika områden, exempelvis för utveckling av biologiska läkemedel. Ett huvudfokus är riktad evolution, det vill säga användning av stora samlingar av proteinvarianter som uttrycks på exempelvis mikroorganismer från vilka proteiner med önskade egenskaper kan selekteras.

Projektbeskrivning

Arbetet kommer att omfatta utveckling och karaktärisering av nya protein-baserade reagens, med ett långsiktigt mål att utvärdera deras potential för framtida läkemedel inom olika sjukdomsområden som cancer och demens. Arbetet kommer att innefatta laborativ forskning inom proteinkemi. Exempel på metoder kan inkludera: selektion av affinitetsreagens ur proteinblibiotek med exempelvis fagdisplay-teknologi, produktion och rening av rekombinanta proteiner, biotekniska metoder för analys av renhet, sekundärstruktur, värmestabilitet, biomolekylära interaktioner, cell-bindning.

För mer information kring vår forskning se: www.kth.se/pro/proteineng/next-generation-protein-therapeutics . Denna tjänst är en heltidstjänst på ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år och är huvudsakligen en forskartjänst.

Kvalifikationer

Doktorsexamen inom ämnet är ett krav.
Vid urval av de sökande bedöms vetenskaplig skicklighet samt förmågan att:

• kunna samarbeta med andra
• hålla ett professionellt förhållningssätt
• kunna analysera och arbeta med komplexa frågor

Dokumenterad erfarenhet av metoder för protein engineering är ett krav. Teoretisk kunskap om riktad evolution, inklusive biblioteksdesign, samt erfarenhet av FACS, cellanalyser, rekombinant proteinproduktion och rening (inklusive affinitetskromatografi och HPLC) såväl som biosensoranalyser (t ex SPR-baserad) är meriterande.

Ansökan

Du skickar din stipendieansökan via mail till John Löfblom ( lofblom@kth.se ). Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast 2019-06-22. Märk din ansökan med diarienummer (C-2019-1225).

Ansökan ska innehålla följande dokument:

  • Curriculum vitae
  • Personligt brev (innehållande beskrivning av tidigare erfarenheter inom det vetenskapliga området och motivering till varför du har intresse av detta uppdrag)
  • Researcher statement (max 2 sidor)
  • Kontaktuppgifter till tre referenser

Observera att det är ett stipendium, inte en anställning, som du ansöker om.

Om stipendiet/stipendierna

Period: 1 år (+1)

Omfattning:heltid
Antal stipendiater som söks:1

Stipendium ersättning: 348.000 (+348.000 sek)

Ort:Stockholm

Kontakt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.