För dig som arbetar på Industriell teknik och management (ITM)

Här hittar du de redskap, rutiner och regler som berör ditt arbete samt de kontakter du behöver. Klicka på det område du behöver stöd kring så lotsar vi dig vidare.

Inköp

KTH är en statlig myndighet. Alla som arbetar här och ska köpa in något behöver känna till vilka regler som gäller. För många varor och tjänster finns upphandlade ramavtal, så börja med att titta i inköpsportalen WISUM.

Mer om inköp här

Resor

Innan du bokar en tjänsteresa är det viktigt att du känner till ITM-skolans resepolicy och process, hela vägen från planering, bokning och försäkring till upprättande av reseräkning. Börja med att titta på filmen och ta dig sedan vidare.

Mer om resor och bokning här

Representation

Har du koll på vad som gäller för representation och gåvor? När är måltider skattefria och vilka underlag ska in i bokföringen? Filmen om representation och gåvor ger dig svar.

Resfria möten

Genom att mötas via videokonferens istället för att resa bidrar du till alla tre aspekterna av hållbar utveckling - minskade koldioxidutsläpp, ekonomiska besparingar och sociala fördelar. 

Mer om videokonferenser här

Personalfrågor

Personalstaben kontaktar du i alla personalrelaterade frågor. De hanterar strategiska personalfrågor och handlägger alla anställningar, befordringar, frågor kring arbetsmiljö och jämställdhet med mera.

Mer om personalfrågor och deadlines