Till innehåll på sidan

Miljö och hållbar utveckling på ITM

ITM-skolans arbete för en hållbar utveckling utförs på flera nivåer. Vår forskning och utbildning bidrar till de globala målen för hållbar utveckling, vi har ett miljöledningssystem och är en arbetsplats som i vardagen strävar efter att våra processer ska vara så hållbara som möjligt.

Miljöledning

KTH:s verksamhet är miljöcertifierat enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO14001. I miljöledningssystemet har ITM-skolan definierat specifika mål och processer för vår skola.

Läs mer om ITM-skolans miljö- och hållbarhetsarbete och hitta detaljerade mål

Om du vill rapportera avvikelser i miljö- och hållbarhetsarbetet eller föreslå förbättringar, vänligen kontakta kth-miljo@kth.se.

Miljöutbildning för anställda

KTH:s anställda, och personer som arbetar på uppdrag åt KTH, ska ha tillräcklig kunskap för att utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt som är förenligt med KTH:s arbete med miljö och hållbar utveckling.

Checklista för miljö och hållbar utveckling

Här hittar du som nyanställd allt om våra rutiner och mål för miljöarbetet, kontaktpersoner och utbildningar.

Checklista för miljö och hållbar utveckling

Lokalt hållbarhetsarbete

I vardagen innebär det att vi minskar vårt resande och har ekologisk frukt i våra lunchrum, för att nämna två exempel. För att hantera lokala miljöfrågor såsom källsortering, energieffektiva kontor, hållbara inköp av förbrukningsvaror är vaktmästare utsedda till miljösamordnare.

Kontakta miljösamordnare

Hållbar utveckling på ITM innebär att:

  • frukten i våra lunchrum är ekologisk
  • vi reser med tåg och att flygresor, i de fall de kan motiveras har så låg klimatpåverkan som möjligt
  • eldrivna sparkcyklar finns att tillgå för förflyttning i närområdet.
  • våra forskningsområden strävar mot en ”hållbar industri och ett hållbart samhälle"

  • vi sorterar matavfallet i våra lunchrum

  • vi underlättar för medarbetade att ta sig till och från arbetet med cykel.

Countryside road

Rutiner för ITM:s miljöarbete

Vårt miljöledningsystem styr hur vi arbetar för att leva upp till olika miljökrav. Här finns alla lokala rutiner som behövs för att göra rätt i miljöarbetet.

Resfria möten

Genom att mötas via videokonferens istället för att resa bidrar du till alla tre aspekterna av hållbar utveckling - minskade koldioxidutsläpp, ekonomiska besparingar och sociala fördelar. 

Sprouts

Nytt om miljö och hållbar utveckling på KTH

Prenumerera på nyheter från KTH Sustainability office för att få det senaste inom miljö och hållbar utveckling på KTH direkt i inkorgen. Spännande läsning om du vill veta mer!

Airplane

KTH:s klimatpott för flygresor

För att minska sin klimatpåverkan har KTH infört en klimatpott för att minska flygresorna. Pengarna kommer att användas till projekt som minskar KTH:s utsläpp och bidrar till att KTH når sina hållbarhetsmål.