Ergonomi

På ITM skolan arbetar vi förebyggande och söker tidigt finna risker för belastningsbesvär.
ITM har därför avtalat med företagshälsovården att det, på den anställdes initiativ, finns möjlighet för ergonomen från företagshälsovården att utföra en arbetsplatsanalys. Detta innebär att ergonomen tillsammans med de anställde går igenom den fysiska miljön vid arbetsplatsen. Ergonomen kan ge tips och idéer på vad som bör tänkas på för att förhindra belastningsbesvär.

En generell presentation om ergonomi och personaliga arbetsplatsanalyser utförs oftast på en hel institution/avdelning en gång om året men kan även vara aktuellt för en enskild person som en del av rehabilitering. För insats vid en avdelning kontaktas närmaste chef och/eller personalstaben . Personalstaben bokar sedan uppdraget via företagshälsovården. 

Har du besvär med synen vid bildskärmsarbete kan du läsa mer om bildskärmglasögon/arbetsglasögon