Inköp och upphandling

KTH är en statlig myndighet. Alla som jobbar här och ska köpa in något behöver känna till vilka regler som gäller. Inköps- och upphandlingsansvarig för ITM är Carola Pettersson.

Inköps- och upphandlingsansvarig för ITM-skolan

Om du skall köpa en vara eller en tjänst, skall du följa denna arbetsordning (i nummerordning):

  1. Du skall använda varor/tjänster som är upphandlade genom ramavtal , börja med att titta WISUM . I WISUM finns produkter som ingår KTH:s ramavtal (tex kontorsmaterial, IT/telefoni, laboratorieprodukter, fruktkorgar, litteratur, KTH:s profilprodukter). Hittar du inte det du söker fortsätt med punkt 2.
  2. KTH:s ramavtal , här finns avtalsinformation, produktinformation för samtliga avtal. Hittar du inte det du söker fortsätt med punkt 3.
  3. Om det du söker inte finns på KTH:s avtal skall du kontrollera om varan/tjänsten finns på de statliga ramavtalen, dessa kan du hitta på avropa.se .
  4. Om det du söker inte finns på något avtal så måste du göra en upphandling. Det finns två typer av upphandlingar, direktupphandling och inköp som överstiger direktupphandlings gränsen, det vi i dagligt tal kallar upphandling.

Lathund för miljö- och hållbarhetsaspekter vid inköp och upphandling

Kontakta alltid skolansinköpsansvarig vid frågor som rör inköp, Wisum och beställningar.

Du kan påverka vad som skall tas upp på inköpssidorna genom att kontakta inköpsansvarig.