IT-stöd på ITM-skolan

Lokalt IT-stöd

När du behöver hjälp med IT-relaterade ärenden kontakta KTH IT-support genom att maila it-support@kth.se  eller ringa 08-790 66 00.

De ärenden som inte går att lösa i första kontakt med användaren kommer att eskaleras vidare till rätt kompetens. I de fall ärendet behöver hanteras på plats kommer en lokal IT-tekniker att kontakta användaren och boka en tid.

Mer information och praktiska länkar på KTH IT-support

IT-samordnare

ITM-skolans IT-samordnare är ansvarig för att fånga upp, formulera och samordna skolans IT-behov och är skolans kontaktperson när det gäller att planering av större IT-relaterade aktiviteter (t.ex. byta skrivare, flyttar mm).