IT-stöd på ITM-skolan

Lokalt IT-stöd

När du behöver hjälp med IT-relaterade ärenden kontakta KTH IT-support genom att maila it-samordnare@itm.kth.se  eller ringa 08-790 66 00.

De ärenden som inte går att lösa i första kontakt med användaren kommer att eskaleras vidare till rätt kompetens. I de fall ärendet behöver hanteras på plats kommer en lokal IT-tekniker att kontakta användaren och boka en tid.

Mer information och praktiska länkar på KTH IT-support

IT-samordnare

ITM-skolans IT-samordnare är ansvarig för att fånga upp, formulera och samordna skolans IT-behov och är skolans kontaktperson när det gäller att planering av större IT-relaterade aktiviteter (t.ex. byta skrivare, flyttar mm).

Lokala IT-tekniker

Tekniker finns placerade lokalt på skolan. Dessa kallas för Lokala IT-tekniker och är indelade i tre team. Från och med den 30 mars 2020 kommer placeringen och utgångspunkten för ITM-skolans Lokala IT-tekniker vara enligt nedan:

Team ITM Nord stöttar:

 • Materialvetenskap
 • Energiteknik
 • Industriell produktion
 • Maskinkonstruktion

Adress

 • Brinellvägen 23, Materialvetenskap
 • Brinellvägen 68, intill Service-center

Team ITM Syd stöttar:

 • Industriell ekonomi och organisation
 • Lärande

Adress

 • Lindstedtsvägen 30, Institutionen Indek
 • Osquars Backe 31, Lärande (biblioteket)

Team Södertälje stöttar:

 • Hållbar produktionsutveckling

Adress

 • Kvarnbergagatan 12, Våning 2