Kommunikationsstöd på ITM-skolan

Kommunikationsstaben arbetar med intern och extern kommunikation och stöttar dig som medarbetare i olika typer av informationsspridning. Behöver du en film som förmedlar din forskning, har ni öppnat ett nytt centrum som behöver en webbsida, vill du bli en vässad skribent när du skriver ditt impact case?

Kontakta oss

Kommunikationsstaben på ITM-skolan är ansvarig för skolans kommunikation. Kontakta oss om du behöver hjälp och stöd med något. infomaster@itm.kth.se

Kontaktlista till ITM's webbredaktörer