Råd till ITM's redaktörer

Den här informationen är till dig som är redaktör eller webbansvarig för någon av ITM-skolans webbsidor. Lär dig om tillgänglighet eller webbnavigering, få kontakt med andra redaktörer och ta reda på när nästa nätverksträff för redaktörer äger rum.

Tillgänglighet

Den nya Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service påverkar våra webbsidor från den 23 september, 2020.

Ansvar på dig som redaktör:

Presentation om tillgänglighet (60 min på engelska, Metamatrix)

Webbansvarig på ITM ansvarar för: 

 • övergripande meny och struktur på sidorna
 • att informera om förändringar eller direktiv från GVS
 • att administrera kth.se/itm samt intra.kth.se/itm
 • att skicka nya webbredaktörer på KTH:s kurs i Polopoly
 • att stödja och hjälpa till vid behov för alla webbredaktörer
 • att vara tillgänglighetsansvarig för ITM-skolans webbplatser.

Kontakta webbansvarig på ITM

Delwebbsansvarig ansvarar för:

 • att ha en överblick över institutionens/centrats alla sidor
 • att uppdatera alla dessa sidor löpande och minst 1 gång/år
 • att publicera nyheter och kalenderaktiviteter (med hjälp av redaktörer)
 • att vara kontaktperson för ITM’s webbansvarige vad gäller teknisk utveckling och strukturförändringar
 • att uppdatera startsidan minst 6 ggr/år
 • att koordinera arbete på webbsidorna vid större förändringar.
 • att vara tillgänglighetsgranskare för institutionens webbplatser, dokument och filmer.

Webbredaktörer ansvarar för:

 • att publicera nyheter och kalenderaktiviteter för respektive enhet
 • säkerställa att publicerade texter och bilder är aktuella och vid behov skapa nya eller radera gamla sidor
 • att publicera och redigera projektsidor
 • att kontrollera och uppdatera kontaktlistor minst 2 ggr/år.

Kontakta ITM's webbredaktörer

Så gör vi på ITM

Det kan vara snårigt att välja modul till en viss sida, skriva bra rubriker, länka på ett enhetligt sätt och välja bildformat. 

Vi har samlat de viktigast riktlinjerna så att vi gör så likvärdigt som möjligt. 

Redaktörsnätverket på ITM

3-6 gånger per år samlas ITM's redaktörer för information och workshops. Webbansvarig på ITM kallar till träffarna och syftena är att dela erfarenheter, påverka teknikutveckling och layout, utveckla och utbyta kunskaper om webbpublicering. 

7/10 2020: Session #4

9/8 2020: Session #3 - Bilder
Videoinspelning från ITM Editors' Network Session #3: Images (Engelska)

7/5 2020: Session #2 – Layout
Videoinspelning från ITM editors' network sesson #2 – Del 1: Förväntingar och tillgänglighet (Engelska)

Videoinspelning från ITM Editors' Network Session #2: Layout (Engelska)
ITM editors' network sesson #2 – Layout (English) (pdf 1,3 MB)

2/4 2020: Session #1 – Tillgänglighet

Kontakta webbansvarig på ITM  för att anmäla dig till en träff.

Kontakt 

Kontakta ITM's webbredaktörer