Tillgängligt webbinnehåll på ITM

Först kom GDPR, nu kommer Lagen om tillgänglighet i digital offentlig service. Den berör varenda kotte som har en profilsida på KTH. Är du dessutom lärare, studievägledare eller chef finns det fler saker som du behöver känna till.

En ny lag från 23 september 2020

Lagen om tillgänglighet i digital offentlig service träder i kraft för oss som har befintliga webbplatser den 23 september, 2020, men gäller även material som publicerats innan dess (med speciella undantag för video*). I stora drag handlar det om att publicera innehåll med:

Lagen gäller såväl för publika webbsidor som för intranät och slutna webbsidor, exempelvis KTH Social och Canvas. Även dokument från oss inom offentlig verksamhet, som laddas upp på webbsidor och filmer som publiceras i sociala medier omfattas av lagkraven. 

Presentation om tillgänglighet (60 min på engelska, Metamatrix)

Tillgänglighet på webben – hur berör det dig?

För att förenkla för dig att navigera har vi paketerat de viktigaste åtgärderna som just du behöver tänka på.

Om du är anställd på KTH

Om du är lärare och jobbar i Canvas

Innehållet i Canvas behöver följa riktlinjerna, som i stora drag innebär att använda ett klart och begripligt språk, standardiserade rubrikstorlekar, tydliga länkar, bilder på rätt sätt och filmer och ljudfiler som alla kan uppfatta.

Tillgänglighetsguide i Canvas – 5 tips (engelska) ​​​​​​​

Blogginlägg från Instructure/Canvas om tillgänglighet (engelska) ​​​​​​​

​​​​​​​Frågor om Canvas?

Läs mer om Canvas på E-lärandes sidor ​​​​​​​

Maila e-learning@kth.se  eller kontakta

 Om du använder social för programwebbar eller andra grupper

Frågor om Social?

Maila it-support@kth.se .

Om du skapar innehåll för intranätet

 • Skapa sidor istället för att ladda upp dokument. Skicka Word-dokument med tillhörande bilder till din webbredaktör .
 • Blanketter och mallar som är ämnade för utskrift eller vidare användning kan ligga kvar i befintlig form.
 • Protokoll från möten: Nya mallar för protokoll kommer att levereras av GVS. Använd mallarna korrekt, utan att ändra på strukturen, så kan dessa publiceras.
 • Skolchefsbeslut: Signerade beslut återfinns i diariet och sammanfattas på intranätet. Wordfilen skickas till infomaster@itm.kth.se , som sammanfattar beslutet i 2-3 meningar tillsammans med diarienummer och e-postadress till registrator.
 • Processkartor kan publiceras som PDF och JPEG, men ska kompletteras med textbeskrivningar publicerade som webbsidor. Textfil (Word) och processkarta (PDF) skickas till infomaster@itm.kth.se  som publicerar dem.
 • Övriga PDF:er ska göras tillgängliga genom att gås igenom manuellt. Tillgänglighetsgranska pdf-dokument i Adobe Acrobat Pro
 • Äldre dokument, från 2018-09-23 eller tidigare ska rensas bort och återfinns endast i diariet.
 • Nya dokument. Ställ dig frågorna:
  • Hör dokumentet hemma på webben? Räcker det att diarieföras eller placeras i box istället?
  • Är det ett rent textdokument som inte nödvändigtvis behöver skrivas ut eller innehåller viktig layout? Då passar den som webbsida. Skicka en wordfil till infomaster@itm.kth.se .
  • Är det ett omfattande dokument med många sidor eller där layouten fyller en viktig funktion? Är den ämnad för utskrift? Använd då framtagna mallar som är tillgänglighetsanpassade. I annat fall, säkerställ att PDF:en är tillgänglig. Fråga din webbredaktör  om råd eller lär dig Tillgänglighetsgranska pdf-dokument i Adobe Acrobat Pro .

Frågor om intranätet?

Kontakta webbansvarig på ITM-skolan:

Om du är chef

 • Se över rutiner för dokument. Interna dokument med liten målgrupp bör sparas i box. Utse en person som ansvarar för att viktiga dokument hålls uppdaterade och raderas / arkiveras när de är inaktuella.
 • Avsätt resurser för att anpassa befintliga PDF:er och texta filmer.
 • Utse en tillgänglighetsgranskare på varje institution (förslagsvis delwebbsansvarig eller webbredaktör).
 • Säkerställ att mallar för återkommande dokument uppfyller tillgänglighetskraven.

Om du är webbredaktör och skapar innehåll för övriga webbsidor

​​​​​​​ Checklista och verktyg för tillgänglighet på webb.  

 • Säkerställ att nytt innehåll följer lagen och det gäller både de webbsidor du ansvarar för samt filmer och dokument som publiceras inom din institution/enhet/centrum. Granska PDF:er och säkerställ att filmer är textade. Tillgänglighetsgranska pdf-dokument i Adobe Acrobat Pro

 Om du skapar innehåll för sociala medier

Mer fördjupad information

Digital tillgänglighet - lagkrav och möjligheter

Råd till ITM's redaktörer

Publicera dokument på rätt sätt (webbriktlinjer.se)

Tillgänglighetsgranska pdf-dokument i Adobe Acrobat Pro

Presentation om tillgänglighet (60 min på engelska)

Frågor?

 Kontakta webbansvarig på ITM-skolan:  

Kalender

Mars 2020 och tidigare:

 • Tillgänglighetsansvarig på ITM-skolan utsedd. Förarbete.
 • Tekniska lösningar på KTH IT.

April 2020: 

 • Information till ITM's redaktörer
 • Information till studieadministratörer och adminchefer
 • Film om tillgänglighet
 • Sondera resurser och verktyg för textning av film samt PDF-anpassning

Maj 2020:

 • Nya mallar för protokoll, mötesanteckningar, agendor ska börja användas.
 • Tillgänglighetsgranskare ska utses på varje institution/centrum.
 • Redaktörer sammanställer utestående åtgärder och behov av externa resurser.
 • Frågestunder med Sara Öhman, KTH GVS, om tillgänglighet.

Juni 2020:

 • Intranät (på ITM och institutioner) genomgås och rensas upp
 • Föreberedelse: Samtliga som hanterar Canvas-sidor och Programwebbar förbereder innehåll. 

Juli-Aug 2020:

 • Anpassning av PDF:er, skapande av nya sidor. 
 • Anpassa din profilsida

September 2020:

 • 23 september: Lagen träder i kraft

* Lagkraven på video och ljudfiler gäller material som publiceras från och med 23 september 2020.