Miljö och hållbar utveckling på ITM

ITM-skolans arbete för en hållbar utveckling utförs på flera nivåer. Vår forskning och utbildning bidrar till de globala målen för hållbar utveckling, vi har ett miljöledningssystem och är en arbetsplats som i vardagen strävar efter att våra processer ska vara så hållbara som möjligt.

Miljöledning

KTH:s verksamhet är miljöcertifierat enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO14001. I miljöledningssystemet har ITM-skolan definierat specifika mål och processer för vår skola.

Läs mer om ITM-skolans miljö- och hållbarhetsarbete och hitta detaljerade mål

Om du vill rapportera avvikelser i miljö- och hållbarhetsarbetet eller föreslå förbättringar, vänligen kontakta kth-miljo@kth.se.

Miljöutbildning för anställda

KTH:s anställda, och personer som arbetar på uppdrag åt KTH, ska ha tillräcklig kunskap för att utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt som är förenligt med KTH:s arbete med miljö och hållbar utveckling.

Airplane

KTH:s klimatpott för flygresor

För att minska sin klimatpåverkan har KTH infört en klimatpott för att minska flygresorna. Pengarna kommer att användas till projekt som minskar KTH:s utsläpp och bidrar till att KTH når sina hållbarhetsmål. 

Lokalt hållbarhetsarbete

I vardagen innebär det att vi minskar vårt resande och har ekologisk frukt i våra lunchrum, för att nämna två exempel.

För att hantera lokala miljöfrågor såsom källsortering, energieffektiva kontor, hållbara inköp av förbrukningsvaror är vaktmästare utsedda till miljösamordnare.

Kontakta miljösamordnare här

Resfria möten

Genom att mötas via videokonferens istället för att resa bidrar du till alla tre aspekterna av hållbar utveckling - minskade koldioxidutsläpp, ekonomiska besparingar och sociala fördelar. 

Hållbar utveckling på ITM innebär att:

  • frukten i våra lunchrum är ekologisk
  • vi reser med tåg och att flygresor, i de fall de kan motiveras har så låg klimatpåverkan som möjligt
  • eldrivna sparkcyklar finns att tillgå för förflyttning i närområdet.
  • våra forskningsområden strävar mot en ”hållbar industri och ett hållbart samhälle"

  • vi sorterar matavfallet i våra lunchrum

  • vi underlättar för medarbetade att ta sig till och från arbetet med cykel.