Personalfrågor vid ITM-skolan

Personalstaben arbetar med strategiska personalfrågor och handlägger alla anställningsärenden, befordringsärenden, tillsättningar av högre tjänster, arbetsmiljöfrågor, jämställdhetsfrågor, stipendieärenden, granskar reseräkningar och utlägg, registrerar alla arvoden samt övrig personaladministration.

Vårt uppdrag är också att se till att skolan följer lagar och förordningar samt KTH:s riktlinjer i personalärenden.

HR Deadlines

Detta kalendarium riktar sig till anställda vid ITM-skolan och innehåller viktiga deadlines att förhålla sig till gällande underlag och annat material som skickas till HR.

Ersättningar

Läs mer om timlön och arvode

Observera att underlag som kommer in för nya arvodister inte hanteras till nästkommande lönekörning, utan det dröjer minst till nästföljande månad innan utbetalning sker.

I mån av tid hanteras arvoden, utlägg och reseräkningar som kommer in senare än deadline (dock senast dagen före lönekörning).

Rekrytering

Rekryteringstillstånd ska skickas in i pappersform (original) med prefekts underskrift.

Rekrytering av forskare, forskningsingenjörer, T/A/S-personal ska samverkas i SSG innan annonsering kan ske.

För rekrytering av postdocs finns inga särskilda deadlines att ta hänsyn till.

Komplett underlag inför samannonsering av doktorander: Anställningsprofil för doktorander samt FW/CC-mail på godkännande från prefekt och skolchef.

Läs mer om doktorandrekrytering

Kontakta Maya Öberg  för mer information kring dessa rekryteringar.

Lärarrekrytering

För läraranställningar finns särskilda deadlines relaterade till FR- och/eller AU-beredning .

Kontakta HR  vid frågor kring dessa typer av rekryteringar och/eller läs handläggningsordningen för respektive läraranställning .

Processer inom personalfrågor 

Arvoden – timlön / ersättning

Rektrytering av teknisk administrativ personal

Reseräkningar i KTH-res

Utlägg

Kontakta oss 

Hör av dig till någon av oss i personalstaben, så försöker vi hjälpa dig! persadm@itm.kth.se

Anna Blendow
Anna Blendow
Personalansvarig 087907393

Kontaktlista till personalstaben

Tillhör: ITM
Senast ändrad: 2020-06-10