Lån av SL-kort och elsparkcyklar

I skolans expeditioner och servicecenter kan du nu låna SL-kort för tjänsteresor under 24 timmar. För ännu kortare transporter på campus finns elsparkcyklar att låna.

SL-kort

Maila service@kth.itm.se  om du vill förboka ett kort och ange vilket datum och tid som du vill använda kortet. Kortet kvitterar du ut från den expedition som bekräftat bokningen, under dess öppettider.  

Det går även att spontant låna SL-kort i skolans expeditioner och servicecenter, förutsatt att ingen annan förbokat eller lånat kortet den dagen.

Vid återlämnande av kortet i expeditionen, signeras åter kvittensen.

Elsparkcyklar

I skolans expeditioner/servicecenter finns elsparkcyklar som du kan låna. Du kan antingen göra en bokning för en vecka framåt i tiden eller kan spontant hämta ut en i någon av expeditionerna, förutsatt att de inte redan är utlånade. 

Sparkcykeln återlämnas sedan i någon av skolan två expeditioner.