Post, paket och bud

Behöver du hjälp med att lämna iväg och ta emot bud och paketleveranser?
Kontakta Servicecenter .

Bud & Leveranser

Tel: 08-790 9355
Uppge ovanstående telefonnr för större paket/pallar som inte kan lämnas i expeditionerna nedan.
Servicecenter tar inte emot kemikalier.

Besöksadress
Lindstedtsvägen 30, Plan 2 expeditionen
Brinellvägen 66, Expedition Nord

Post

Central postöppning och utdelning av post sker dagligen på ITM skolan.

Via KTH-post kan du skicka arbetsrelaterade brev och utskick inom KTH samt externt både nationellt och internationellt.
Läs mer om KTH:s posthantering på KTH:s intranät .

Paket, Rek, Express och Express Mail Service

Du kan skicka företagspaket och beställa Express mail Service via Servicecenter .

Fyll i blanketten   och kontakta därefter Servicecenter för vidare hantering.