Processer i arbetet på ITM-skolan

ITM har beslutat att arbeta enligt Lean-administration vid ITM-skolan skolkansli.

Principen är att öka skapandet av värden i verksamheten och att ta bort alla former av administrativt spill, slöseri, ojämnheter och överbelastningar. Upptäcka problem och brister samt att utveckla och införa förbättringsmöjligheter i det dagliga arbetet.

Processbeskrivningar inom olika områden