Blanketter

Här finns blanketter för dig som är anställd på ITM-skolan.

Ta gärna hjälp av skolans processbeskrivningar  vid användandet av några av nedanstående blanketter.

Inköp och upphandling

Underlag för beslut om inköp av tillfälliga lärartjänster genom tjänsteupphandling (lärarkonsult) (pdf 61 kB)

Underlag för beslut om att få göra inköp av varor och tjänster 100 000 – 530 000 kr (pdf 50 kB)

Ledningssystem

Uppdragsbeskrivningar, mallar & arbetsdokumet

Personal och ekonomi

Faktureringsunderlag (pdf 169 kB)

Representation & kostförmån (xlsx 44 kB)

Sem-form (pdf 115 kB)

Studentärenden

I menyn till vänster finns också skolans studierelaterade blanketter vilka är till för våra studenter och som primärt ligger på KTH:s studentwebb. Dock skall du som anställd kunna hitta dem här på intranätet.