Processbeskrivningar - Forskarutbildning

KTH har gemensamma regler för uppsatser, avhandlingar, licentiatseminarium, disputation och examen. Därtill finns även specifika regler på ITM-skolan som listas nedan.