Till innehåll på sidan

Kontrollskrivning (KS-administration)

Det här är en processbeskrivning för hur kontrollskrivningar (KS) ska hanteras på ITM-skolan. Den vänder sig till dig som är lärare eller arbetar på servicecenter eller utbildningskansli.

Uppdaterad: 2020-06-10
Processägare: Servicecenter på ITM-skolan
Aktörer i processen: Lärare, Utbildningskansliet GRU, Servicecenter.
Tidsperiod:  Löpande

Processkarta

Processkartan återges även i text på den här sidan.

Processkarta KS-administration för utskrift (pdf 66 kB)

Processbeskrivning

 1. Läraren informerar expedition om KS 4 veckor innan skrivning.
 2. Anmälan öppnas. Servicecenter bokar lokaler och vakter. Lokal meddelas till läraren.
 3. Servicecenter meddelar föranmälda studenter salsplacering, några dagar efter anmälan är stängd.
 4. Läraren skickar tentamen via e-post till expeditionen senast 3 arbetsdagar innan kontrollskrivningen.
 5. Servicecenter printar och packar KS:n.
 6. KS:n genomförs.
 7. Servicecenter hämtar FUNKA-tentor. Skanning genomförs inom 2 arbetsdagar.
 8. Servicecenter informerar läraren om att KS:n finns att hämta i expeditionen.
 9. Läraren hämtar KS:n i expeditionen och rättas inom 12 arbetsdagar. Är läraren okänd för stödpersonal kan legitimation begäras.
 10. Servicecenter verifierar tentor.
 11. Läraren återlämnar rättade KS:ar till expeditionen.
 12. Servicecenter skannar rättade KS:ar inom 1 arbetsdag.
 13. Servicecenter förvarar tentorna i cirka 2 månader. 

Mer frågor?

Har du frågor rörande KS-hantering, kontakta gru@itm.kth.se .

Kontrollskrivning (KS-administration)
Tentamen – administration
ITM-skolans rutiner för studentinflytande