Till innehåll på sidan

Tentamen – administration

Det här är en processbeskrivning för hur tentamen ska administreras på ITM skolan. Den vänder sig till dig som är lärare eller arbetar på servicecenter.

Upprättad: 2020-06-10
Processägare: Servicecenter
Aktörer i processen: Lärare, Utbildningskansliet GRU, Servicecenter.
Tidsperiod:  Löpande

Processkarta

Processkartan återges även i text på den här sidan.

Processbeskrivning

 1. Servicecenter öppnar tentamen.
 2. Efter anmälans stängning: Servicecenter meddelar ”Plussare” plats om det finns. Studenter utomlands planeras in.
 3. Servicecenter meddelar föranmälda studenter salsplacering, 1-7 dagar innan dagar innan tentamensdag.
 4. Läraren skickar tentamen via e-post till expeditionen senast 3 arbetsdagar innan tentamen.
 5. Servicecenter printar och packar tentamen.
 6. Tentamen genomförs.
 7. Servicecenter hämtar FUNKA-tentor. Skanning genomförs inom 2 arbetsdagar.
 8. Servicecenter informerar läraren om att tentan finns att hämta i expeditionen.
 9. Läraren hämtar tentamen i expeditionen och rättar inom 12 arbetsdagar. Är läraren okänd för stödpersonal kan legitimation begäras.
 10. Servicecenter verifierar tentor.
 11. Läraren återlämnar rättade tentor till expeditionen.
 12. Servicecenter skannar rättade tentor inom 1 arbetsdag. 
 13. Servicecenter förvarar tentorna i cirka 2 månader. 

Mer frågor?

Har du frågor rörande administrationen av tentamen, kontakta gru@itm.kth.se

Kontrollskrivning (KS-administration)
Tentamen – administration
ITM-skolans rutiner för studentinflytande