Till innehåll på sidan

The Merger – sammanslagningen

HPU och IIP går samman och bildar en ny institution. Här finns all information om sammanslagningen samlad, sidorna kommer att uppdateras löpande. Tveka inte att höra av dig till de olika arbetsgrupperna och din HR partner om du har frågor, förslag eller funderingar.

Confetti

Kickoff

Se alla presentationer från den 9 juni!

Under vår kickoff berättade arbetsgrupperna om sina respektive områden. Vi fick också höra skolchef och biträdande skolchef vid ITM-skolan samt prefekt Magnus Wiktorsson, som alla presenterade sina visioner för den nya institutionen.

Envelopes

NYTT NAMN

De första namförslagen klara!

Tack för alla namnförslag för vår nya institution! Förslagen har diskuterats bland enhetschefer, bland professorer, i ledningsgrupper och skolnivå. Nu har vi två engelskspråkiga huvudalternativ.

Nytt om sammanslagningen 2022-05-30

Se alla förslag

Magnus Wiktorsson

Varför en sammanslagning?

Institutionen för hållbar produktionsutveckling (HPU) och institutionen för Industriell produktion (IIP) slås samman till en ny institution. Sammanslagningen ska skapa förutsättningar för en stark forsknings- och utbildningsmiljö för en hållbar industri, i nära samarbete med strategiska partner. Magnus Wiktorsson, blivande prefekt för nya institutionen förklarar motiven bakom sammanslagningen.

Illustration

Arbetsgrupper

Det finns sex olika arbetsgrupper som fokuserar på olika delar av sammanslagningen. På varje gruppsida hittar du mer information om vilka de är och vad de arbetar med. Du kan kontakta dem med idéer, frågor och förslag.

Illustration

Tidplan – steg för steg

Viktiga datum och hållpunkter. Tidplanen uppdateras allteftersom.

Illustration

Om jag behöver prata med någon, vem vänder jag mig till?

På ITM-skolan finns en stark och välutbyggd stödstruktur för alla medarbetare i deras yrkesroller. Tveka inte att ta kontakt med någon av dem om du känner att du behöver prata om något kring sammanslagningen eller din situation.

Illlustration

Dokumentarkiv

Här hittar du presentationer, rapporter och beslut som gäller sammanslagningen.